logo
Üdvözöljük Vendég! A funkciók eléréséhez szükséges a Bejelentkezés vagy Regisztráció.

Figyelmeztetés

Icon
Error

4 Oldalak<1234>
Hozzászólás
dr.mile.gyula@gmail.com Offline
#61 Hozzászólás : 2013. augusztus 6. 8:56:43(UTC)
Idézet
dr.mile.gyula@gmail.com

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.20.(UTC)
Hozzászólások: 1 251
Helység: Nyírbátor

Adott köszönetek: 66
Kapott köszönetek: 91 esetben, 63 hozzászólásban
Szeptembertől újra lehet háromhavi gyógyszeradagot felírni
2013. augusztus 06. 06:30, kedd

Szeptember 1-jétől újra lehet háromhavi gyógyszeradagot felírni a vényekre - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) egészségügyért felelős államtitkársága hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint több gyógyszerészeti rendelet mellett módosulnak a gyógyszerrendelés és -kiváltás szabályai, továbbá a gyógyszertárak személyi minimumfeltételei.

A változás lényege, hogy az 50 ezer forintnál alacsonyabb fogyasztói árú, krónikus betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek esetében az orvos három hónap időtartamra is elláthatja a beteget gyógyszerrel úgy, hogy a vényen nem kell feltüntetni a gyógyszer legkorábbi kiváltásának időpontját. A vények háromhónapos érvényességi idején belül a beteg dönthet, hogy egyszerre vagy receptenként kívánja a számára felírt gyógyszereket kiváltani.

A tárca szerint a változtatást azt tette lehetővé, hogy időközben jelentősen csökkent a generikus gyógyszerek árszintje, illetve számos, korábban is kórházban beadott drága gyógyszert tavaly óta a kórházak rendelnek meg a betegeknek. Ezen intézkedés következtében - tette hozzá az egészségügyi államtitkárság - könnyebbé és rugalmasabbá válik a krónikus betegek gyógyszerkiváltása.

A legnagyobb költségű (50 ezer forint feletti árú) gyógyszerek kiváltása esetében a takarékos gyógyszerfelhasználás megvalósítása érdekében - meghatározott eseteket leszámítva - továbbra is indokolt, hogy a gyógyszereket 30 naponta váltsák ki.

Októbertől lehetőség lesz arra is, hogy egy beteg külföldön váltsa ki gyógyszerét. Ezt a vények kölcsönös elismeréséről szóló uniós irányelv hazai szabályozásba ültetése teszi lehetővé. Az orvosnak lehetősége lesz arra is, hogy a kiváltás országában ismert nyelven állítsa ki a receptet.

Az egészségügyért felelős államtitkárság közlése szerint szeptembertől változnak a gyógyszertárak személyi minimumfeltételei is. A módosítással továbbra is biztosított, hogy a gyógyszertári szakemberek a gyógyszer- és betegbiztonságot garantáló létszámban vegyenek részt a gyógyszertárak munkájában.

Az új szabályozásnak megfelelően - amely öt külön kategóriába sorolja a gyógyszertárakat nyitvatartási idejük alapján - a patikák heti 40 óra nyitvatartási idő alatt egy gyógyszerészt, míg heti 67 óra felett már négy gyógyszerészt és emellett négy szakasszisztenst kötelesek foglalkoztatni. Ha a beváltott vények száma meghaladja a havi kétezret, akkor kétezer vényenként további egy gyógyszerész vagy szakasszisztens foglalkoztatására kötelezik a patikát.

(MTI)
 2 felhasználó köszönte meg dr.mile.gyula@gmail.com-nak ezt a hasznos hozzászólást.
Ilona 2013.08.06.(UTC)-n, C067USER 2013.08.06.(UTC)-n
dr.mile.gyula@gmail.com Offline
#62 Hozzászólás : 2013. augusztus 9. 9:43:08(UTC)
Idézet
dr.mile.gyula@gmail.com

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.20.(UTC)
Hozzászólások: 1 251
Helység: Nyírbátor

Adott köszönetek: 66
Kapott köszönetek: 91 esetben, 63 hozzászólásban
56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2013. július 31. 00:25, szerda


2. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása

4. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: 44/2004. ESzCsM rendelet) 7. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Amennyiben a beteg jelzi a gyógyszert rendelő orvosnak, hogy az orvos által rendelt gyógyszert nem Magyarországon kívánja kiváltani, a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a vényen az orvosnak - lehetőség szerint a kiváltás országában ismert nyelven - fel kell tüntetnie:

a) az orvos nevét, szakképesítését, munkahelyének (rendelőjének) címét (ország, településnév, postai irányítószám, közterület, házszám), telefonszámát a nemzetközi előhívószám megjelölésével, elektronikus levélcímét és egészségügyi vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély számát,

b) a rendelés keltét,

c) a beteg nevét és születési idejét,

d) - az e) pontban foglalt kivétellel - a rendelni kívánt gyógyszer nemzetközi szabadnevét, melynek során egyértelműen meg kell határozni a hatóanyagtartalmat, a gyógyszerformát, a mennyiséget és a hatáserősséget,

e) a nemzetközi szabadnév feltüntetésén túl a gyógyszer nevét - a gyógyszerforma, a hatáserősség és a mennyiség megjelölésével -

ea) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdés 14. és 15. pontja szerinti gyógyszer rendelése esetén, vagy

eb) amennyiben az orvos azt orvosszakmai szempontból szükségesnek tartja és ennek indokát rávezeti a vényre,

f) egyértelmű utasítást a gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára,

g) az orvos sajátkezű aláírását vagy kézjegyét és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát.”

5. § A 44/2004. ESzCsM rendelet 11. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Krónikus betegség vagy állapot kezelése során

a) amennyiben a gyógyszer tartós - előre láthatóan legalább 3 havi folyamatos - alkalmazása szükséges,

b) a gyógyszer tartós alkalmazásától az adott beteg esetében az előzetes kezelési tapasztalat alapján megfelelő hatás várható, valamint

c) a vény kiváltására nyitva álló időtartam alatt - előre láthatóan - nem szükséges a beteg állapotának olyan orvosi ellenőrzése, amely a rendelt készítmény alkalmazását alapvetően befolyásolhatja,

az orvos a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel - 30 napot meghaladó mennyiségű gyógyszert legfeljebb 3 havi időtartamra, vényenként legfeljebb 30 napi mennyiségben rendelhet. Amennyiben az eredeti gyári csomagolás a 30 napra elegendő gyógyszermennyiség rendelését nem teszi lehetővé, a vényen az ezt a gyógyszermennyiséget meghaladó, de a 3 hónapra elegendő mennyiséget meg nem haladó gyógyszermennyiség rendelése is lehetséges. A 30 napot meghaladó gyógyszerrendelés tényét és azt, hogy a rendelt gyógyszer mely időpontig (időtartamig) elegendő a beteg számára, a beteg nyilvántartásában és a vényen rögzíteni kell.

(3a) Ha az orvos a (3) bekezdés szerinti olyan gyógyszert rendel, melynek bruttó fogyasztói ára az 50 000 Ft értékhatárt meghaladja, - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - 30 napot meghaladó mennyiségű gyógyszert - legfeljebb 3 havi időtartamra, vényenként 30 napi mennyiségben - rendelhet. Ebben az esetben az orvos a vényen feltünteti, hogy a rendelt gyógyszermennyiség mely időponttól váltható ki, és erről a beteget tájékoztatja. Vényíró szoftverrel írt vényen a gyógyszer kiválthatósága időpontjának nyomtatásban történő megjelenítésére sor kerül.”16. § (1) A 43/2005. EüM rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ha a fokozottan ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló személy elhagyja Magyarország területét és utazásának időtartama nem haladja meg a 3 napot, személyes poggyászában a kezeléséhez elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szert a háziorvosa által kitöltött 3/A. számú melléklet szerinti igazolás birtokában vihet magával. Minden fokozottan ellenőrzött szerre külön igazolást kell kiállítani. Fokozottan ellenőrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a beteg nem vihet ki az országból.

(2) Fokozottan ellenőrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt, illetve a 3 napot meghaladó, legfeljebb 90 napig terjedő utazási időtartamra a beteg kezeléséhez elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szert saját felhasználási céllal az országból kivinni csak az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) nyilvántartásba vételét követően lehet. A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg, annak igazolásául az EEKH a háziorvos által kiállított 3/B. számú melléklet szerinti igazolás D) pontját tölti ki, és azt haladéktalanul, de legkésőbb a 3/B. számú melléklet szerinti igazolás EEKH-hoz való megérkezését követő 8 napon belül megküldi a kezelés alatt álló személynek. A háziorvos a fokozottan ellenőrzött szer rendelésekor a vényen feltünteti az EEKH nyilvántartásba vételi számát.”

(2) A 43/2005. EüM rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A háziorvos a (2) bekezdés szerinti eljárás esetén felhívja a beteg vagy hozzátartozója figyelmét arra, hogy a kitöltött 3/B. számú melléklet szerinti igazolást a legfeljebb 90 napra elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szer egy vényen történő felírása és a fokozottan ellenőrzött szer személyes poggyászban történő kivitelének jóváhagyása végett az EEKH-hoz juttassa el, majd a nyilvántartásba vételi számmal ellátott igazolást a vény kiállítása érdekében mutassa be.”6. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása

37. § A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a külön jogszabály szerinti, tartalmilag szabályos vény kinyomtatására álló és fekvő helyzetben egyaránt. Alkalmasnak kell továbbá lennie:)

„l) az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 11. § (3a) bekezdésében foglalt bruttó fogyasztói árnál magasabb bruttó fogyasztói árú gyógyszerek külön jelölésére.”

Szerkesztve felhasználó által 2013. augusztus 9. 9:57:20(UTC)  | Oka: Nincs megadva

gombaycsongor Offline
#63 Hozzászólás : 2013. augusztus 9. 9:57:03(UTC)
Idézet
gombaycsongor

Rang: Veterán (Szint 16)

Csatlakozott: 2012.05.14.(UTC)
Hozzászólások: 155
Helység: Répcelak

Adott köszönetek: 22
Kapott köszönetek: 36 esetben, 25 hozzászólásban
3 havi vagy 90 napos időtartam?

Azaz 3 hónapra napi 1x1 tabl Furon 50x kiszerelésben egy dobozzal
vagy Furon 20x kiszereléssel összesen 4 dobozzal (pl 1, 1, 2 doboz osztásban)írható
hosi Offline
#64 Hozzászólás : 2013. augusztus 9. 10:54:01(UTC)
Idézet
hosi

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.13.(UTC)
Hozzászólások: 767
Helység: Budapest

Adott köszönetek: 1
Kapott köszönetek: 39 esetben, 31 hozzászólásban
Eredetileg általa: gombaycsongor Ugrás az idézett hozzászóláshoz
3 havi vagy 90 napos időtartam?

Azaz 3 hónapra napi 1x1 tabl Furon 50x kiszerelésben egy dobozzal
vagy Furon 20x kiszereléssel összesen 4 dobozzal (pl 1, 1, 2 doboz osztásban)írható

3 havi, vényenként legfeljebb 30 napos (tehát 90 nap), de ha a kiszerelés nem teszi lehetővé, akkor lehet a 30 napot meghaladó is egy vényen. Így mindkét rendelés amit írtál helyes, persze 90 napra egyik sem elég.

Az elő esetben egy vényre mehet az 50 szemes, de ha két vényre írnád, akkor az már több mint 90 nap, tehát nem lehetne. A másik esetben a 4 doboz az 80 nap, és a 2 dobozos felírás is helyes egy vényre.
Hostyánszki László
gombaycsongor Offline
#65 Hozzászólás : 2013. augusztus 9. 12:51:46(UTC)
Idézet
gombaycsongor

Rang: Veterán (Szint 16)

Csatlakozott: 2012.05.14.(UTC)
Hozzászólások: 155
Helység: Répcelak

Adott köszönetek: 22
Kapott köszönetek: 36 esetben, 25 hozzászólásban
Eredetileg általa: hosi Ugrás az idézett hozzászóláshoz
Eredetileg általa: gombaycsongor Ugrás az idézett hozzászóláshoz
3 havi vagy 90 napos időtartam?

Azaz 3 hónapra napi 1x1 tabl Furon 50x kiszerelésben egy dobozzal
vagy Furon 20x kiszereléssel összesen 4 dobozzal (pl 1, 1, 2 doboz osztásban)írható

3 havi, vényenként legfeljebb 30 napos (tehát 90 nap), de ha a kiszerelés nem teszi lehetővé, akkor lehet a 30 napot meghaladó is egy vényen. Így mindkét rendelés amit írtál helyes, persze 90 napra egyik sem elég.

Az elő esetben egy vényre mehet az 50 szemes, de ha két vényre írnád, akkor az már több mint 90 nap, tehát nem lehetne. A másik esetben a 4 doboz az 80 nap, és a 2 dobozos felírás is helyes egy vényre.


A Zéro Ponthoz hasonlóan, a vényen a kiállítás dátuma lesz mérvadó 0 + 90 nap
De ha nem kerül a vényre a kiválthatóság induló dátuma (mert a beteg ezt így kérte), ugyan ki fogja azt (a vényíró orvoson kívül megmondani), hogy 90 napos mennyiséget írt-e, vagy jóval többet? Konkrétan: 1x 1/nap dózisu, két csomag Furosemid 20x kiszerelésben, 3 db. azonos keltezésű vényen minden nehézség nélkül "szabályosan" kiváltható - szerintem
dr.mile.gyula@gmail.com Offline
#66 Hozzászólás : 2013. augusztus 10. 13:51:27(UTC)
Idézet
dr.mile.gyula@gmail.com

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.20.(UTC)
Hozzászólások: 1 251
Helység: Nyírbátor

Adott köszönetek: 66
Kapott köszönetek: 91 esetben, 63 hozzászólásban
Eredetileg általa: gombaycsongor Ugrás az idézett hozzászóláshoz
Eredetileg általa: hosi Ugrás az idézett hozzászóláshoz
Eredetileg általa: gombaycsongor Ugrás az idézett hozzászóláshoz
3 havi vagy 90 napos időtartam?

Azaz 3 hónapra napi 1x1 tabl Furon 50x kiszerelésben egy dobozzal
vagy Furon 20x kiszereléssel összesen 4 dobozzal (pl 1, 1, 2 doboz osztásban)írható

3 havi, vényenként legfeljebb 30 napos (tehát 90 nap), de ha a kiszerelés nem teszi lehetővé, akkor lehet a 30 napot meghaladó is egy vényen. Így mindkét rendelés amit írtál helyes, persze 90 napra egyik sem elég.

Az elő esetben egy vényre mehet az 50 szemes, de ha két vényre írnád, akkor az már több mint 90 nap, tehát nem lehetne. A másik esetben a 4 doboz az 80 nap, és a 2 dobozos felírás is helyes egy vényre.


A Zéro Ponthoz hasonlóan, a vényen a kiállítás dátuma lesz mérvadó 0 + 90 nap
De ha nem kerül a vényre a kiválthatóság induló dátuma (mert a beteg ezt így kérte), ugyan ki fogja azt (a vényíró orvoson kívül megmondani), hogy 90 napos mennyiséget írt-e, vagy jóval többet? Konkrétan: 1x 1/nap dózisu, két csomag Furosemid 20x kiszerelésben, 3 db. azonos keltezésű vényen minden nehézség nélkül "szabályosan" kiváltható - szerintem


Válasz a felvetésre benne van a rendeletben : "a 3 hónapra elegendő mennyiséget meg nem haladó gyógyszermennyiség rendelése is lehetséges. A 30 napot meghaladó gyógyszerrendelés tényét és azt, hogy a rendelt gyógyszer mely időpontig (időtartamig) elegendő a beteg számára, a beteg nyilvántartásában és a vényen rögzíteni kell."
Nem lehet felírni 3x 2 doboz Furosemidet 20x kiszereléssel 1 x 1 dozírozással mert meghaladod a 3 havi rendelhetőséget és a vényen ráadásul még a kérdéses dátumot is fel kell tüntetni.

Szerkesztve felhasználó által 2013. augusztus 10. 13:57:04(UTC)  | Oka: Nincs megadva

dr.mile.gyula@gmail.com Offline
#67 Hozzászólás : 2013. szeptember 2. 11:05:48(UTC)
Idézet
dr.mile.gyula@gmail.com

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.20.(UTC)
Hozzászólások: 1 251
Helység: Nyírbátor

Adott köszönetek: 66
Kapott köszönetek: 91 esetben, 63 hozzászólásban
Eredetileg általa: dr.mile.gyula@gmail.com Ugrás az idézett hozzászóláshoz
56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2013. július 31. 00:25, szerda


2. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása

4. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: 44/2004. ESzCsM rendelet) 7. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Amennyiben a beteg jelzi a gyógyszert rendelő orvosnak, hogy az orvos által rendelt gyógyszert nem Magyarországon kívánja kiváltani, a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a vényen az orvosnak - lehetőség szerint a kiváltás országában ismert nyelven - fel kell tüntetnie:

a) az orvos nevét, szakképesítését, munkahelyének (rendelőjének) címét (ország, településnév, postai irányítószám, közterület, házszám), telefonszámát a nemzetközi előhívószám megjelölésével, elektronikus levélcímét és egészségügyi vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély számát,

b) a rendelés keltét,

c) a beteg nevét és születési idejét,

d) - az e) pontban foglalt kivétellel - a rendelni kívánt gyógyszer nemzetközi szabadnevét, melynek során egyértelműen meg kell határozni a hatóanyagtartalmat, a gyógyszerformát, a mennyiséget és a hatáserősséget,

e) a nemzetközi szabadnév feltüntetésén túl a gyógyszer nevét - a gyógyszerforma, a hatáserősség és a mennyiség megjelölésével -

ea) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdés 14. és 15. pontja szerinti gyógyszer rendelése esetén, vagy

eb) amennyiben az orvos azt orvosszakmai szempontból szükségesnek tartja és ennek indokát rávezeti a vényre,

f) egyértelmű utasítást a gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára,

g) az orvos sajátkezű aláírását vagy kézjegyét és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát.”

5. § A 44/2004. ESzCsM rendelet 11. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Krónikus betegség vagy állapot kezelése során

a) amennyiben a gyógyszer tartós - előre láthatóan legalább 3 havi folyamatos - alkalmazása szükséges,

b) a gyógyszer tartós alkalmazásától az adott beteg esetében az előzetes kezelési tapasztalat alapján megfelelő hatás várható, valamint

c) a vény kiváltására nyitva álló időtartam alatt - előre láthatóan - nem szükséges a beteg állapotának olyan orvosi ellenőrzése, amely a rendelt készítmény alkalmazását alapvetően befolyásolhatja,

az orvos a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel - 30 napot meghaladó mennyiségű gyógyszert legfeljebb 3 havi időtartamra, vényenként legfeljebb 30 napi mennyiségben rendelhet. Amennyiben az eredeti gyári csomagolás a 30 napra elegendő gyógyszermennyiség rendelését nem teszi lehetővé, a vényen az ezt a gyógyszermennyiséget meghaladó, de a 3 hónapra elegendő mennyiséget meg nem haladó gyógyszermennyiség rendelése is lehetséges. A 30 napot meghaladó gyógyszerrendelés tényét és azt, hogy a rendelt gyógyszer mely időpontig (időtartamig) elegendő a beteg számára, a beteg nyilvántartásában és a vényen rögzíteni kell.

(3a) Ha az orvos a (3) bekezdés szerinti olyan gyógyszert rendel, melynek bruttó fogyasztói ára az 50 000 Ft értékhatárt meghaladja, - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - 30 napot meghaladó mennyiségű gyógyszert - legfeljebb 3 havi időtartamra, vényenként 30 napi mennyiségben - rendelhet. Ebben az esetben az orvos a vényen feltünteti, hogy a rendelt gyógyszermennyiség mely időponttól váltható ki, és erről a beteget tájékoztatja. Vényíró szoftverrel írt vényen a gyógyszer kiválthatósága időpontjának nyomtatásban történő megjelenítésére sor kerül.”16. § (1) A 43/2005. EüM rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ha a fokozottan ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló személy elhagyja Magyarország területét és utazásának időtartama nem haladja meg a 3 napot, személyes poggyászában a kezeléséhez elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szert a háziorvosa által kitöltött 3/A. számú melléklet szerinti igazolás birtokában vihet magával. Minden fokozottan ellenőrzött szerre külön igazolást kell kiállítani. Fokozottan ellenőrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a beteg nem vihet ki az országból.

(2) Fokozottan ellenőrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt, illetve a 3 napot meghaladó, legfeljebb 90 napig terjedő utazási időtartamra a beteg kezeléséhez elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szert saját felhasználási céllal az országból kivinni csak az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) nyilvántartásba vételét követően lehet. A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg, annak igazolásául az EEKH a háziorvos által kiállított 3/B. számú melléklet szerinti igazolás D) pontját tölti ki, és azt haladéktalanul, de legkésőbb a 3/B. számú melléklet szerinti igazolás EEKH-hoz való megérkezését követő 8 napon belül megküldi a kezelés alatt álló személynek. A háziorvos a fokozottan ellenőrzött szer rendelésekor a vényen feltünteti az EEKH nyilvántartásba vételi számát.”

(2) A 43/2005. EüM rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A háziorvos a (2) bekezdés szerinti eljárás esetén felhívja a beteg vagy hozzátartozója figyelmét arra, hogy a kitöltött 3/B. számú melléklet szerinti igazolást a legfeljebb 90 napra elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szer egy vényen történő felírása és a fokozottan ellenőrzött szer személyes poggyászban történő kivitelének jóváhagyása végett az EEKH-hoz juttassa el, majd a nyilvántartásba vételi számmal ellátott igazolást a vény kiállítása érdekében mutassa be.”6. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása

37. § A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a külön jogszabály szerinti, tartalmilag szabályos vény kinyomtatására álló és fekvő helyzetben egyaránt. Alkalmasnak kell továbbá lennie:)

„l) az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 11. § (3a) bekezdésében foglalt bruttó fogyasztói árnál magasabb bruttó fogyasztói árú gyógyszerek külön jelölésére.”


A 30 napot meghaladó gyógyszerrendelés tényét és azt, hogy a rendelt gyógyszer mely időpontig (időtartamig) elegendő a beteg számára, a beteg nyilvántartásában és a vényen rögzíteni kell.


Értelmezési gondom van ezzel a kiemelt mondattal: az én értelmezésem szerint a vényen azt kellene feltüntetni, hogy a 30 napon túli ( például 90 napra felírás esetén ) felírás időtartama mennyi, és nem receptenként kellene 30 napokat feltüntetni hanem a 90 napot ( Ellátva 3 vénnyel 90 napra.- szöveg például ).
Jelenleg a példa szerinti 90 napos felíráskor minden egyes receptre 30 napokat jelez a program szerintem értelmetlenül és helytelenül.

A Lekérdezésben az ellátottság dátumai helyesen rögzítve vannak de itt is csak az adott vényre tünteti fel az ellátottság időtartamát holott az össz-időtartam kellene az én értelmezésem szerint. Bár nyilván itt a dátumokból amúgy is kiderül az ellátottság.

Szerkesztve felhasználó által 2013. szeptember 2. 11:50:35(UTC)  | Oka: Nincs megadva

FMilan Offline
#68 Hozzászólás : 2013. szeptember 2. 11:53:00(UTC)
Idézet
FMilan

Rang: Veterán (Szint 17)

Csatlakozott: 2012.12.14.(UTC)
Hozzászólások: 164
Helység: Szeged

Adott köszönetek: 2
Kapott köszönetek: 68 esetben, 66 hozzászólásban
Eredetileg általa: dr.mile.gyula@gmail.com Ugrás az idézett hozzászóláshoz
Eredetileg általa: dr.mile.gyula@gmail.com Ugrás az idézett hozzászóláshoz
56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2013. július 31. 00:25, szerda


2. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása

4. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: 44/2004. ESzCsM rendelet) 7. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Amennyiben a beteg jelzi a gyógyszert rendelő orvosnak, hogy az orvos által rendelt gyógyszert nem Magyarországon kívánja kiváltani, a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a vényen az orvosnak - lehetőség szerint a kiváltás országában ismert nyelven - fel kell tüntetnie:

a) az orvos nevét, szakképesítését, munkahelyének (rendelőjének) címét (ország, településnév, postai irányítószám, közterület, házszám), telefonszámát a nemzetközi előhívószám megjelölésével, elektronikus levélcímét és egészségügyi vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély számát,

b) a rendelés keltét,

c) a beteg nevét és születési idejét,

d) - az e) pontban foglalt kivétellel - a rendelni kívánt gyógyszer nemzetközi szabadnevét, melynek során egyértelműen meg kell határozni a hatóanyagtartalmat, a gyógyszerformát, a mennyiséget és a hatáserősséget,

e) a nemzetközi szabadnév feltüntetésén túl a gyógyszer nevét - a gyógyszerforma, a hatáserősség és a mennyiség megjelölésével -

ea) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdés 14. és 15. pontja szerinti gyógyszer rendelése esetén, vagy

eb) amennyiben az orvos azt orvosszakmai szempontból szükségesnek tartja és ennek indokát rávezeti a vényre,

f) egyértelmű utasítást a gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára,

g) az orvos sajátkezű aláírását vagy kézjegyét és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát.”

5. § A 44/2004. ESzCsM rendelet 11. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Krónikus betegség vagy állapot kezelése során

a) amennyiben a gyógyszer tartós - előre láthatóan legalább 3 havi folyamatos - alkalmazása szükséges,

b) a gyógyszer tartós alkalmazásától az adott beteg esetében az előzetes kezelési tapasztalat alapján megfelelő hatás várható, valamint

c) a vény kiváltására nyitva álló időtartam alatt - előre láthatóan - nem szükséges a beteg állapotának olyan orvosi ellenőrzése, amely a rendelt készítmény alkalmazását alapvetően befolyásolhatja,

az orvos a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel - 30 napot meghaladó mennyiségű gyógyszert legfeljebb 3 havi időtartamra, vényenként legfeljebb 30 napi mennyiségben rendelhet. Amennyiben az eredeti gyári csomagolás a 30 napra elegendő gyógyszermennyiség rendelését nem teszi lehetővé, a vényen az ezt a gyógyszermennyiséget meghaladó, de a 3 hónapra elegendő mennyiséget meg nem haladó gyógyszermennyiség rendelése is lehetséges. A 30 napot meghaladó gyógyszerrendelés tényét és azt, hogy a rendelt gyógyszer mely időpontig (időtartamig) elegendő a beteg számára, a beteg nyilvántartásában és a vényen rögzíteni kell.

(3a) Ha az orvos a (3) bekezdés szerinti olyan gyógyszert rendel, melynek bruttó fogyasztói ára az 50 000 Ft értékhatárt meghaladja, - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - 30 napot meghaladó mennyiségű gyógyszert - legfeljebb 3 havi időtartamra, vényenként 30 napi mennyiségben - rendelhet. Ebben az esetben az orvos a vényen feltünteti, hogy a rendelt gyógyszermennyiség mely időponttól váltható ki, és erről a beteget tájékoztatja. Vényíró szoftverrel írt vényen a gyógyszer kiválthatósága időpontjának nyomtatásban történő megjelenítésére sor kerül.”16. § (1) A 43/2005. EüM rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ha a fokozottan ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló személy elhagyja Magyarország területét és utazásának időtartama nem haladja meg a 3 napot, személyes poggyászában a kezeléséhez elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szert a háziorvosa által kitöltött 3/A. számú melléklet szerinti igazolás birtokában vihet magával. Minden fokozottan ellenőrzött szerre külön igazolást kell kiállítani. Fokozottan ellenőrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a beteg nem vihet ki az országból.

(2) Fokozottan ellenőrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt, illetve a 3 napot meghaladó, legfeljebb 90 napig terjedő utazási időtartamra a beteg kezeléséhez elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szert saját felhasználási céllal az országból kivinni csak az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) nyilvántartásba vételét követően lehet. A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg, annak igazolásául az EEKH a háziorvos által kiállított 3/B. számú melléklet szerinti igazolás D) pontját tölti ki, és azt haladéktalanul, de legkésőbb a 3/B. számú melléklet szerinti igazolás EEKH-hoz való megérkezését követő 8 napon belül megküldi a kezelés alatt álló személynek. A háziorvos a fokozottan ellenőrzött szer rendelésekor a vényen feltünteti az EEKH nyilvántartásba vételi számát.”

(2) A 43/2005. EüM rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A háziorvos a (2) bekezdés szerinti eljárás esetén felhívja a beteg vagy hozzátartozója figyelmét arra, hogy a kitöltött 3/B. számú melléklet szerinti igazolást a legfeljebb 90 napra elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szer egy vényen történő felírása és a fokozottan ellenőrzött szer személyes poggyászban történő kivitelének jóváhagyása végett az EEKH-hoz juttassa el, majd a nyilvántartásba vételi számmal ellátott igazolást a vény kiállítása érdekében mutassa be.”6. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása

37. § A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a külön jogszabály szerinti, tartalmilag szabályos vény kinyomtatására álló és fekvő helyzetben egyaránt. Alkalmasnak kell továbbá lennie:)

„l) az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 11. § (3a) bekezdésében foglalt bruttó fogyasztói árnál magasabb bruttó fogyasztói árú gyógyszerek külön jelölésére.”


A 30 napot meghaladó gyógyszerrendelés tényét és azt, hogy a rendelt gyógyszer mely időpontig (időtartamig) elegendő a beteg számára, a beteg nyilvántartásában és a vényen rögzíteni kell.


Értelmezési gondom van ezzel a kiemelt mondattal: az én értelmezésem szerint a vényen azt kellene feltüntetni, hogy a 30 napon túli ( például 90 napra felírás esetén ) felírás időtartama mennyi, és nem receptenként kellene 30 napokat feltüntetni hanem a 90 napot ( Ellátva 3 vénnyel 90 napra.- szöveg például ).
Jelenleg a példa szerinti 90 napos felíráskor minden egyes receptre 30 napokat jelez a program szerintem értelmetlenül és helytelenül.

A Lekérdezésben az ellátottság dátumai helyesen rögzítve vannak de itt is csak az adott vényre tünteti fel az ellátottság időtartamát holott az össz-időtartam kellene az én értelmezésem szerint. Bár nyilván itt a dátumokból amúgy is kiderül az ellátottság.Ami sajnos nem egyértelmű a jogszabályból, hogy ebben az esetben a vényre (több vényt nyomtatva), azt kell rányomtatni, amíg az adott vényen szereplő mennyiség elég, vagy azt, ameddig ezzel a készítménnyel el van látva.
A rendszereink az adatok megfelelősége miatt jelenleg az első esetnek megfelelő adatot nyomtatja.
pl. egy 30 szemes gyógyszernél napi 1 tabletta és 1 doboz esetén a 30 és nem a 90 napot írjuk rá, mivel az adott vényen 30 napra elegendő mennyiség szerepel.
dr.mile.gyula@gmail.com Offline
#69 Hozzászólás : 2013. szeptember 2. 12:01:50(UTC)
Idézet
dr.mile.gyula@gmail.com

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.20.(UTC)
Hozzászólások: 1 251
Helység: Nyírbátor

Adott köszönetek: 66
Kapott köszönetek: 91 esetben, 63 hozzászólásban
Eredetileg általa: FMilan Ugrás az idézett hozzászóláshoz
Eredetileg általa: dr.mile.gyula@gmail.com Ugrás az idézett hozzászóláshoz
Eredetileg általa: dr.mile.gyula@gmail.com Ugrás az idézett hozzászóláshoz
56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2013. július 31. 00:25, szerda


2. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása

4. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: 44/2004. ESzCsM rendelet) 7. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Amennyiben a beteg jelzi a gyógyszert rendelő orvosnak, hogy az orvos által rendelt gyógyszert nem Magyarországon kívánja kiváltani, a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a vényen az orvosnak - lehetőség szerint a kiváltás országában ismert nyelven - fel kell tüntetnie:

a) az orvos nevét, szakképesítését, munkahelyének (rendelőjének) címét (ország, településnév, postai irányítószám, közterület, házszám), telefonszámát a nemzetközi előhívószám megjelölésével, elektronikus levélcímét és egészségügyi vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély számát,

b) a rendelés keltét,

c) a beteg nevét és születési idejét,

d) - az e) pontban foglalt kivétellel - a rendelni kívánt gyógyszer nemzetközi szabadnevét, melynek során egyértelműen meg kell határozni a hatóanyagtartalmat, a gyógyszerformát, a mennyiséget és a hatáserősséget,

e) a nemzetközi szabadnév feltüntetésén túl a gyógyszer nevét - a gyógyszerforma, a hatáserősség és a mennyiség megjelölésével -

ea) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdés 14. és 15. pontja szerinti gyógyszer rendelése esetén, vagy

eb) amennyiben az orvos azt orvosszakmai szempontból szükségesnek tartja és ennek indokát rávezeti a vényre,

f) egyértelmű utasítást a gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára,

g) az orvos sajátkezű aláírását vagy kézjegyét és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát.”

5. § A 44/2004. ESzCsM rendelet 11. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Krónikus betegség vagy állapot kezelése során

a) amennyiben a gyógyszer tartós - előre láthatóan legalább 3 havi folyamatos - alkalmazása szükséges,

b) a gyógyszer tartós alkalmazásától az adott beteg esetében az előzetes kezelési tapasztalat alapján megfelelő hatás várható, valamint

c) a vény kiváltására nyitva álló időtartam alatt - előre láthatóan - nem szükséges a beteg állapotának olyan orvosi ellenőrzése, amely a rendelt készítmény alkalmazását alapvetően befolyásolhatja,

az orvos a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel - 30 napot meghaladó mennyiségű gyógyszert legfeljebb 3 havi időtartamra, vényenként legfeljebb 30 napi mennyiségben rendelhet. Amennyiben az eredeti gyári csomagolás a 30 napra elegendő gyógyszermennyiség rendelését nem teszi lehetővé, a vényen az ezt a gyógyszermennyiséget meghaladó, de a 3 hónapra elegendő mennyiséget meg nem haladó gyógyszermennyiség rendelése is lehetséges. A 30 napot meghaladó gyógyszerrendelés tényét és azt, hogy a rendelt gyógyszer mely időpontig (időtartamig) elegendő a beteg számára, a beteg nyilvántartásában és a vényen rögzíteni kell.

(3a) Ha az orvos a (3) bekezdés szerinti olyan gyógyszert rendel, melynek bruttó fogyasztói ára az 50 000 Ft értékhatárt meghaladja, - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - 30 napot meghaladó mennyiségű gyógyszert - legfeljebb 3 havi időtartamra, vényenként 30 napi mennyiségben - rendelhet. Ebben az esetben az orvos a vényen feltünteti, hogy a rendelt gyógyszermennyiség mely időponttól váltható ki, és erről a beteget tájékoztatja. Vényíró szoftverrel írt vényen a gyógyszer kiválthatósága időpontjának nyomtatásban történő megjelenítésére sor kerül.”16. § (1) A 43/2005. EüM rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ha a fokozottan ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló személy elhagyja Magyarország területét és utazásának időtartama nem haladja meg a 3 napot, személyes poggyászában a kezeléséhez elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szert a háziorvosa által kitöltött 3/A. számú melléklet szerinti igazolás birtokában vihet magával. Minden fokozottan ellenőrzött szerre külön igazolást kell kiállítani. Fokozottan ellenőrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a beteg nem vihet ki az országból.

(2) Fokozottan ellenőrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt, illetve a 3 napot meghaladó, legfeljebb 90 napig terjedő utazási időtartamra a beteg kezeléséhez elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szert saját felhasználási céllal az országból kivinni csak az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) nyilvántartásba vételét követően lehet. A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg, annak igazolásául az EEKH a háziorvos által kiállított 3/B. számú melléklet szerinti igazolás D) pontját tölti ki, és azt haladéktalanul, de legkésőbb a 3/B. számú melléklet szerinti igazolás EEKH-hoz való megérkezését követő 8 napon belül megküldi a kezelés alatt álló személynek. A háziorvos a fokozottan ellenőrzött szer rendelésekor a vényen feltünteti az EEKH nyilvántartásba vételi számát.”

(2) A 43/2005. EüM rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A háziorvos a (2) bekezdés szerinti eljárás esetén felhívja a beteg vagy hozzátartozója figyelmét arra, hogy a kitöltött 3/B. számú melléklet szerinti igazolást a legfeljebb 90 napra elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szer egy vényen történő felírása és a fokozottan ellenőrzött szer személyes poggyászban történő kivitelének jóváhagyása végett az EEKH-hoz juttassa el, majd a nyilvántartásba vételi számmal ellátott igazolást a vény kiállítása érdekében mutassa be.”6. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása

37. § A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a külön jogszabály szerinti, tartalmilag szabályos vény kinyomtatására álló és fekvő helyzetben egyaránt. Alkalmasnak kell továbbá lennie:)

„l) az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 11. § (3a) bekezdésében foglalt bruttó fogyasztói árnál magasabb bruttó fogyasztói árú gyógyszerek külön jelölésére.”


A 30 napot meghaladó gyógyszerrendelés tényét és azt, hogy a rendelt gyógyszer mely időpontig (időtartamig) elegendő a beteg számára, a beteg nyilvántartásában és a vényen rögzíteni kell.


Értelmezési gondom van ezzel a kiemelt mondattal: az én értelmezésem szerint a vényen azt kellene feltüntetni, hogy a 30 napon túli ( például 90 napra felírás esetén ) felírás időtartama mennyi, és nem receptenként kellene 30 napokat feltüntetni hanem a 90 napot ( Ellátva 3 vénnyel 90 napra.- szöveg például ).
Jelenleg a példa szerinti 90 napos felíráskor minden egyes receptre 30 napokat jelez a program szerintem értelmetlenül és helytelenül.

A Lekérdezésben az ellátottság dátumai helyesen rögzítve vannak de itt is csak az adott vényre tünteti fel az ellátottság időtartamát holott az össz-időtartam kellene az én értelmezésem szerint. Bár nyilván itt a dátumokból amúgy is kiderül az ellátottság.Ami sajnos nem egyértelmű a jogszabályból, hogy ebben az esetben a vényre (több vényt nyomtatva), azt kell rányomtatni, amíg az adott vényen szereplő mennyiség elég, vagy azt, ameddig ezzel a készítménnyel el van látva.
A rendszereink az adatok megfelelősége miatt jelenleg az első esetnek megfelelő adatot nyomtatja.
pl. egy 30 szemes gyógyszernél napi 1 tabletta és 1 doboz esetén a 30 és nem a 90 napot írjuk rá, mivel az adott vényen 30 napra elegendő mennyiség szerepel.


Szerintem meg egyértelmű, hogy "a rendelt gyógyszer mely időpontig (időtartamig) elegendő a beteg számára"az azt jelenti, hogy az összesen felírt azonos gyógyszerre vonatkozó időtartam feltüntetése szükséges és nem csak az adott recepten levőé.

Nem az egy vényen rendelt gyógyszer mely időpontig elegendő a beteg számára a feltétele a feltüntetésnek.

Ha bepipálom a Beállításoknál a "Vényre - X napnál .... " nem jelöl napokat, holott ekkor kellene feltüntesse a példa szerinti 90 napot.


...."pl. egy 30 szemes gyógyszernél napi 1 tabletta és 1 doboz esetén a 30 és nem a 90 napot írjuk rá, mivel az adott vényen 30 napra elegendő mennyiség szerepel" - nem véletlenül írtam fentebb : "( Ellátva 3 vénnyel 90 napra.- szöveg például )"

Szerkesztve felhasználó által 2013. szeptember 2. 12:11:27(UTC)  | Oka: Nincs megadva

vargas Offline
#70 Hozzászólás : 2013. november 5. 15:45:17(UTC)
Idézet
vargas

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.10.(UTC)
Hozzászólások: 2 207
Helység: Csobánka

Adott köszönetek: 92
Kapott köszönetek: 647 esetben, 491 hozzászólásban
Nagy örömmel tesszük közzé a Magyar Orvos-képzőművész Kiállítás sorozat felhívását.

A rendezvény non-profit módon (a résztvevők számára teljesen térítés-mentesen), nemzetközi részvétellel kerül megrendezésre 2014 tavaszán.

Csatoltan olvashatják az Asklepios-Med hozzánk eljuttatott részletes ismertetőjét.
Csatolt fájl(ok):
asklepios_felhivas.pdf (151kb) letöltve 53 alkalommal.
Varga Sándor
 1 felhasználó köszönte meg vargas-nak ezt a hasznos hozzászólást.
drbeata 2013.11.05.(UTC)-n
vargas Offline
#71 Hozzászólás : 2013. november 8. 12:51:47(UTC)
Idézet
vargas

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.10.(UTC)
Hozzászólások: 2 207
Helység: Csobánka

Adott köszönetek: 92
Kapott köszönetek: 647 esetben, 491 hozzászólásban
Totális egészségügyi nyilvántartás - a magyar NSA

Az egészségügyi kormányzat a legfrissebb salátatörvényben összeállította az egészségügyi adatok kezeléséről szóló törvény 39. módosítását. Az alapvető jogokat legsúlyosabban érintő változás - a minden állampolgár teljes egészségügyi dokumentációját tároló adatbázis elindítása 2014-ben. Az adatok összegyűjtése a szokásos módon, tiltakozási lehetőség, felvilágosítás és jogorvoslati lehetőség biztosítása nélkül, kényszerintézkedésként kerülne megvalósításra.

forrás: http://www.tisztessegesadatkezeles.hu (2013. november 6.)

A teljes cikk itt olvasható.

Szerkesztve felhasználó által 2013. november 8. 12:54:17(UTC)  | Oka: Nincs megadva

Varga Sándor
vargas Offline
#72 Hozzászólás : 2013. november 19. 9:54:01(UTC)
Idézet
vargas

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.10.(UTC)
Hozzászólások: 2 207
Helység: Csobánka

Adott köszönetek: 92
Kapott köszönetek: 647 esetben, 491 hozzászólásban
Az egyik hatóság fizet a másiknak, hogy ellássa a feladatát

Több mint nettó százmillió forintot fizet évente az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egy másik állami szervnek szakértői feladatok ellátásáért – derül ki az OEP honlapján közzétett szerződéslistából.

Az egészségbiztosító még 2004-ben, illetve 2007-ben kötött határozatlan idejű szerződést a Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (Gyemszi) jogelődjével, az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézettel (ESKI). A Gyemszi, illetve az ESKI a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és egészségügyi technológiák támogatásba való befogadásához ad tanácsokat az egészségbiztosítónak, ahol ezek szerint annak ellenére nem foglalkoztatnak ehhez értő szakembereket, hogy az OEP egyik fő tevékenysége a társadalombiztosítási támogatás.

Az egészségbiztosítónál kérdésünkre azzal indokolták a szerződések szükségességét, hogy a Gyemszi és jogelődje két jogszabály alapján látja el a szakértői tevékenységeket. Ezek valóban kijelölik a Gyemszit mint amely szervezetet az OEP „kijelöli” a költséghatékonysági és egészség-gazdaságtani kritikai értékelések elkészítésére a befogadásokkal kapcsolatban, ám nem szólnak anyagi ellentételezésről.

Arról, hogy az OEP-nek az elvégzett tevékenységért meg kellene fizetnie az igazgatási-szolgáltatási díj arányos részét, mint az egészségbiztosítónál indokolták. (Ezt a díjat fizetik a cégek kérelmüket elbírálásáért.) A Gyemszi (ESKI) Technológiaértékelő Iroda kiemelt feladata ráadásul az OEP befogadási és támogatási döntéseit megalapozó technológia-értékelések szervezeti kereteinek biztosítása, és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátása”.

Ennek ellenére az OEP 2004 óta évente több mint százmillió forintot fizet ki egy másik hatóság kötelezően elkészítendő szakvéleményéért.

Forrás: VILÁGGAZDASÁG ONLINE - Szerző: H. É.
Varga Sándor
dr.mile.gyula@gmail.com Offline
#73 Hozzászólás : 2014. január 7. 9:18:31(UTC)
Idézet
dr.mile.gyula@gmail.com

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.20.(UTC)
Hozzászólások: 1 251
Helység: Nyírbátor

Adott köszönetek: 66
Kapott köszönetek: 91 esetben, 63 hozzászólásban
Változás :

Csatolt fájl(ok):
Dijtételek.doc (9kb) letöltve 126 alkalommal.
 1 felhasználó köszönte meg dr.mile.gyula@gmail.com-nak ezt a hasznos hozzászólást.
dr.Kovács József 2014.01.07.(UTC)-n
dr.mile.gyula@gmail.com Offline
#74 Hozzászólás : 2014. január 21. 9:50:02(UTC)
Idézet
dr.mile.gyula@gmail.com

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.20.(UTC)
Hozzászólások: 1 251
Helység: Nyírbátor

Adott köszönetek: 66
Kapott köszönetek: 91 esetben, 63 hozzászólásban
1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

"6. § (1) Az 1-5. §-ban meghatározott jelentéseket elektronikusan, az ÁNTSZ elektronikus járványügyi felügyeleti informatikai rendszere útján kell megtenni. A bejelentés a következő módszerekkel tehető meg:

a) az internetalapú űrlap manuális kitöltésével, vagy

b) az internetalapú űrlap kitöltéséhez szükséges adatokat az egészségügyi szolgáltató saját elektronikus nyilvántartásából informatikai eszközök segítségével automatikusan betölti az ÁNTSZ járványügyi felügyeleti informatikai rendszerébe.

(2) A 2. és a 3. § alapján meghatározott információkat a jelentésre kötelezettek a beteg (fertőzött) vagy a vizsgált személy adataiból az ÁNTSZ által meghatározott módszer alkalmazásával képzett, személyazonosításra alkalmatlan egyedi kóddal ellátva jelentik.

(3) A jelentések online továbbításához szükséges formai követelményeket, a jelentés módjának technikai leírását, beleértve az adatszerkezetet, a rekordképeket és az adatmezők részletes definícióját, valamint a felhasználói kézikönyveket az ÁNTSZ az internetes honlapján teszi közzé.

11. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba.

16. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően a fertőző betegségek jelentésére és helyesbítésére használt papíralapú jelentőlapok 2014. december 31-ig használhatóak, ezen időpontig a jelentőlapok postai úton díjmentesítve is továbbíthatóak."
dr.mile.gyula@gmail.com Offline
#75 Hozzászólás : 2014. január 21. 10:01:22(UTC)
Idézet
dr.mile.gyula@gmail.com

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.20.(UTC)
Hozzászólások: 1 251
Helység: Nyírbátor

Adott köszönetek: 66
Kapott köszönetek: 91 esetben, 63 hozzászólásban
3/2014. (I. 16.) EMMI rendelet egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása

6. § (1) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: 44/2004. ESzCsM rendelet) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Orvos olyan gyógyszert, amelyet Magyarországon nem, de az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamában, illetve az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező államban (a továbbiakban: EGT-megállapodásban részes állam) forgalomba hozatalra engedélyeztek - a GyT. 25. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -, csak akkor rendelhet, ha a rendelést megelőzően a GYEMSZI-nek bejelenti és beszerzi a GYEMSZI nyilatkozatát

a) arról, hogy a rendelni kívánt gyógyszer az orvos által megjelölt EGT-megállapodásban részes államban forgalomba hozatalra engedélyezett az orvos által megjelölt indikációban,

b) arról, hogy a rendelni kívánt gyógyszer forgalomba hozatali engedélyét az illetékes hatóság nem vonta vissza vagy forgalmazását nem függesztette fel, és

c) - az orvos által rendelkezésre bocsátott adatok alapján - a GyT. 1. § 23. pontjában meghatározott különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek fennállásával kapcsolatos véleményéről.”

(2) A 44/2004. ESzCsM rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Ha a GYEMSZI olyan nyilatkozatot tesz, hogy véleménye szerint a GyT. 1. § 23. pontja szerinti különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek nem áll fenn, az orvos - ha a gyógyszer vényen történő rendelésének szükségességét továbbra is fenntartja - a GYEMSZI nyilatkozatának másolatát a vénnyel együtt a betegnek átadja, és a beteget tájékoztatni köteles a nyilatkozat tartalmáról és lehetséges következményeiről.”

11. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása

30. § A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: 53/2007. EüM rendelet) 4. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A szoftvernek képesnek kell lennie egy megadott TTT kód alapján a vizuális megjelenésben egymástól jelentősen eltérő módon az alábbi gyógyszer csoportokat megjeleníteni:)

„f) biológiai gyógyszerek csoportjába tartozó gyógyszerek esetén

fa) a preferált biológiai gyógyszereket, színkódolás esetén zöld színnel,

fb) a preferált biológiai gyógyszer napi terápiás költségénél legalább 10%-kal magasabb napi terápiás költségű biológiai gyógyszereket, színkódolás esetén sárga színnel.”

31. § Az 53/2007. EüM rendelet 4. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „10%-kal” szövegrész helyébe a „15%-kal” szöveg lép.
vargas Offline
#76 Hozzászólás : 2014. január 21. 10:19:21(UTC)
Idézet
vargas

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.10.(UTC)
Hozzászólások: 2 207
Helység: Csobánka

Adott köszönetek: 92
Kapott köszönetek: 647 esetben, 491 hozzászólásban
Eredetileg általa: dr.mile.gyula@gmail.com Ugrás az idézett hozzászóláshoz
1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

"6. § (1) Az 1-5. §-ban meghatározott jelentéseket elektronikusan, az ÁNTSZ elektronikus járványügyi felügyeleti informatikai rendszere útján kell megtenni. A bejelentés a következő módszerekkel tehető meg:

a) az internetalapú űrlap manuális kitöltésével, vagy

b) az internetalapú űrlap kitöltéséhez szükséges adatokat az egészségügyi szolgáltató saját elektronikus nyilvántartásából informatikai eszközök segítségével automatikusan betölti az ÁNTSZ járványügyi felügyeleti informatikai rendszerébe.

(2) A 2. és a 3. § alapján meghatározott információkat a jelentésre kötelezettek a beteg (fertőzött) vagy a vizsgált személy adataiból az ÁNTSZ által meghatározott módszer alkalmazásával képzett, személyazonosításra alkalmatlan egyedi kóddal ellátva jelentik.

(3) A jelentések online továbbításához szükséges formai követelményeket, a jelentés módjának technikai leírását, beleértve az adatszerkezetet, a rekordképeket és az adatmezők részletes definícióját, valamint a felhasználói kézikönyveket az ÁNTSZ az internetes honlapján teszi közzé.

11. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba.

16. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően a fertőző betegségek jelentésére és helyesbítésére használt papíralapú jelentőlapok 2014. december 31-ig használhatóak, ezen időpontig a jelentőlapok postai úton díjmentesítve is továbbíthatóak."


Sajnos az ANTSZ oldalán még semmilyen elektronikus jelentési módszer nem érhető el, így amíg ez nem áll rendelkezésre, marad a papír alapú továbbítás lehetősége. Szerencsére ezt a rendelet lehetővé teszi, valószínűleg pont ezért.
Varga Sándor
vargas Offline
#77 Hozzászólás : 2014. január 21. 10:21:19(UTC)
Idézet
vargas

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.10.(UTC)
Hozzászólások: 2 207
Helység: Csobánka

Adott köszönetek: 92
Kapott köszönetek: 647 esetben, 491 hozzászólásban
Eredetileg általa: dr.mile.gyula@gmail.com Ugrás az idézett hozzászóláshoz
3/2014. (I. 16.) EMMI rendelet egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása

6. § (1) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: 44/2004. ESzCsM rendelet) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Orvos olyan gyógyszert, amelyet Magyarországon nem, de az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamában, illetve az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező államban (a továbbiakban: EGT-megállapodásban részes állam) forgalomba hozatalra engedélyeztek - a GyT. 25. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -, csak akkor rendelhet, ha a rendelést megelőzően a GYEMSZI-nek bejelenti és beszerzi a GYEMSZI nyilatkozatát

a) arról, hogy a rendelni kívánt gyógyszer az orvos által megjelölt EGT-megállapodásban részes államban forgalomba hozatalra engedélyezett az orvos által megjelölt indikációban,

b) arról, hogy a rendelni kívánt gyógyszer forgalomba hozatali engedélyét az illetékes hatóság nem vonta vissza vagy forgalmazását nem függesztette fel, és

c) - az orvos által rendelkezésre bocsátott adatok alapján - a GyT. 1. § 23. pontjában meghatározott különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek fennállásával kapcsolatos véleményéről.”

(2) A 44/2004. ESzCsM rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Ha a GYEMSZI olyan nyilatkozatot tesz, hogy véleménye szerint a GyT. 1. § 23. pontja szerinti különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek nem áll fenn, az orvos - ha a gyógyszer vényen történő rendelésének szükségességét továbbra is fenntartja - a GYEMSZI nyilatkozatának másolatát a vénnyel együtt a betegnek átadja, és a beteget tájékoztatni köteles a nyilatkozat tartalmáról és lehetséges következményeiről.”

11. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása

30. § A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: 53/2007. EüM rendelet) 4. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A szoftvernek képesnek kell lennie egy megadott TTT kód alapján a vizuális megjelenésben egymástól jelentősen eltérő módon az alábbi gyógyszer csoportokat megjeleníteni:)

„f) biológiai gyógyszerek csoportjába tartozó gyógyszerek esetén

fa) a preferált biológiai gyógyszereket, színkódolás esetén zöld színnel,

fb) a preferált biológiai gyógyszer napi terápiás költségénél legalább 10%-kal magasabb napi terápiás költségű biológiai gyógyszereket, színkódolás esetén sárga színnel.”

31. § Az 53/2007. EüM rendelet 4. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „10%-kal” szövegrész helyébe a „15%-kal” szöveg lép.


Köszönjük!
A felhasználóinkat érintő változások a február elejétől érvényes verzióváltásban benne lesznek.
Varga Sándor
vargas Offline
#78 Hozzászólás : 2014. május 12. 15:34:46(UTC)
Idézet
vargas

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.10.(UTC)
Hozzászólások: 2 207
Helység: Csobánka

Adott köszönetek: 92
Kapott köszönetek: 647 esetben, 491 hozzászólásban
Továbbra is Magyarország legmegbízhatóbb cégei között az infomix

Varga Sándor
 2 felhasználó köszönte meg vargas-nak ezt a hasznos hozzászólást.
dr. Szathmáry Zoltán 2014.05.12.(UTC)-n, Gabi 2014.05.12.(UTC)-n
dr.Kovács József Offline
#79 Hozzászólás : 2014. május 12. 15:52:46(UTC)
Idézet
dr.Kovács József

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.20.(UTC)
Hozzászólások: 1 272
Helység: Lengyeltóti

Adott köszönetek: 235
Kapott köszönetek: 126 esetben, 101 hozzászólásban
Eredetileg általa: vargas Ugrás az idézett hozzászóláshoz
Továbbra is Magyarország legmegbízhatóbb cégei között az infomix


Gratulálok!

dr.Kovács József
 2 felhasználó köszönte meg dr.Kovács József-nak ezt a hasznos hozzászólást.
rpetra 2014.05.12.(UTC)-n, Gabi 2014.05.12.(UTC)-n
dr. Szathmáry Zoltán Offline
#80 Hozzászólás : 2014. május 12. 15:53:01(UTC)
Idézet
dr. Szathmáry Zoltán

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.11.28.(UTC)
Hozzászólások: 633
Helység: Püski

Adott köszönetek: 40
Kapott köszönetek: 75 esetben, 53 hozzászólásban
Eredetileg általa: vargas Ugrás az idézett hozzászóláshoz
Továbbra is Magyarország legmegbízhatóbb cégei között az infomixGratulálok!
 2 felhasználó köszönte meg dr. Szathmáry Zoltán-nak ezt a hasznos hozzászólást.
Gabi 2014.05.12.(UTC)-n, rpetra 2014.05.12.(UTC)-n
rpetra Offline
#81 Hozzászólás : 2014. május 15. 8:51:22(UTC)
Idézet
rpetra

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.13.(UTC)
Hozzászólások: 932
Helység: Budapest

Adott köszönetek: 69
Kapott köszönetek: 152 esetben, 111 hozzászólásban
Tisztelt Felhasználóink!

Örömmel szeretnék tájékoztatni Önöket, hogy a 2014. május 16–18.-án megrendezésre kerülő HGYE "Kávészünet 16" Konferenciáján
(8600 Siófok, Vitorlás u. 11, Hotel Azúr Konferenciaközpont, Siófok) kiállítóként mi is ott leszünk.

Amennyiben ideje engedi, kérjük keresse fel standunkat, találkozzon személyesen is kollégáinkkal. Várjuk kérdéseit, tapasztalatait, észrevételeit. Nézze meg a legújabb fejlesztéseinket!

A minket felkeresők nem csak rendszereinkkel ismerkedhetnek, szombaton délelőtt az addig az Infomix standnál regisztrálók közül valaki egy értékes ajándékkal távozhat.

Várjuk Önt standunkon!
infomIx csapataszviktor Offline
#82 Hozzászólás : 2014. május 19. 9:04:40(UTC)
Idézet
szviktor

Rang: Veterán (Szint 15)

Csatlakozott: 2010.10.08.(UTC)
Hozzászólások: 139
Helység: Budapest

Adott köszönetek: 17
Kapott köszönetek: 11 esetben, 11 hozzászólásban
Most a hétvégén és pénteken a HGYE "Kávészünet 16" Konferenciáján vettünk részt Siófokon.
Köszönjük szervezőknek a remek helybiztosítást, az érdeklődést akik felkerestek minket az Ixnet standunknál reméljük, hogy minden jelenlegi és leendő partnerünknek sikerült minden kérdést megválaszolni. A konferencián az Ixnet standunknál regisztráltak közül az ajándékot : Dr. Kollár László Csobánkáról kapta.
Üdv: Szabó Viktor
vargas Offline
#83 Hozzászólás : 2014. június 11. 9:42:50(UTC)
Idézet
vargas

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.10.(UTC)
Hozzászólások: 2 207
Helység: Csobánka

Adott köszönetek: 92
Kapott köszönetek: 647 esetben, 491 hozzászólásban
A figyelő hetilap szerint is velünk biztonságosan!

Varga Sándor
K Bálint Offline
#84 Hozzászólás : 2014. június 13. 8:46:23(UTC)
Idézet
K Bálint

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2012.01.06.(UTC)
Hozzászólások: 257
Helység: Pécs

Kapott köszönetek: 77 esetben, 65 hozzászólásban
A beérkező telefonok alapján akadozik a TAJ ellenőrzés.
Egyenlőre az OEP-től hivatalos értesítést még nem kaptunk, reméljük hamarosan újra megfelelően fog működni a TAJ ellenőrzés.

A rendszereinkben van lehetőség utólagos jogviszony ellenőrzésre azokhoz az ellátásokhoz, amelyeknél emiatt nem tudnak TAJ érvényességet ellenőrizni. Amikor helyreáll a működés, javasoljuk ezt futtassák.
 2 felhasználó köszönte meg K Bálint-nak ezt a hasznos hozzászólást.
dr. Szathmáry Zoltán 2014.06.13.(UTC)-n, Dr Rétei Ágnes 2014.06.13.(UTC)-n
palenkascs Offline
#85 Hozzászólás : 2014. augusztus 21. 12:05:29(UTC)
Idézet
palenkascs

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2010.03.17.(UTC)
Hozzászólások: 285
Helység: Békéscsaba

Adott köszönetek: 36
Kapott köszönetek: 76 esetben, 72 hozzászólásban
OEP-től érkezett:

"Tisztelt Felhasználó!


A SZÁRNY rendszer karbantartás miatt 2014. augusztus 21-én 16:00-16:15-ig nem lesz elérhető.

Megértését köszönjük.


Üdvözlettel:

OEP Informatikai Üzemeltetési Főosztály "
dr.mile.gyula@gmail.com Offline
#86 Hozzászólás : 2014. augusztus 22. 10:43:12(UTC)
Idézet
dr.mile.gyula@gmail.com

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.20.(UTC)
Hozzászólások: 1 251
Helység: Nyírbátor

Adott köszönetek: 66
Kapott köszönetek: 91 esetben, 63 hozzászólásban
On-line Betegszállítás nem indítható a programból ( de közvetlenül az internetről sem ).

NEM programhiba.

OMSZ szerint a rendszerük kifogástalanul működik. Szerintük a hiba az összeköttetésben ( MATÁV ??? ) van. "Érdeklődjünk náluk !" - mondták.
bagincs
#87 Hozzászólás : 2014. augusztus 22. 10:46:41(UTC)
Idézet
Vendég
Rang: Vendég

Csatlakozott: 2008.10.09.(UTC)
Hozzászólások: 1 064

Kapott köszönetek: 3 esetben, 2 hozzászólásban
Eredetileg általa: dr.mile.gyula@gmail.com Ugrás az idézett hozzászóláshoz
On-line Betegszállítás nem indítható a programból ( de közvetlenül az internetről sem ).

NEM programhiba.

OMSZ szerint a rendszerük kifogástalanul működik. Szerintük a hiba az összeköttetésben ( MATÁV ??? ) van. "Érdeklődjünk náluk !" - mondták.


Így van, sajnos tegnap óta a https://bsz.mentok.hu/ oldal elérhetetlen.
rpetra Offline
#88 Hozzászólás : 2014. augusztus 27. 8:39:54(UTC)
Idézet
rpetra

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.13.(UTC)
Hozzászólások: 932
Helység: Budapest

Adott köszönetek: 69
Kapott köszönetek: 152 esetben, 111 hozzászólásban
Tájékoztatás:

Tisztelt Partnereink!

A mai napon azaz 2014.08.27-én 16-órától szervereink karbantartás miatt a webes szolgáltatásaink (infomIx portál, infomIx fórum) nem lesznek elérhetők előreláthatóan 18-óráig.

A kellemetlenségért elnézést kérünk!

Üdvözlettel:
az infomIx Kft. csapata

Szerkesztve felhasználó által 2014. augusztus 27. 8:41:17(UTC)  | Oka: Nincs megadva

rpetra Offline
#89 Hozzászólás : 2014. szeptember 11. 14:42:18(UTC)
Idézet
rpetra

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.13.(UTC)
Hozzászólások: 932
Helység: Budapest

Adott köszönetek: 69
Kapott köszönetek: 152 esetben, 111 hozzászólásban
Tisztelt Felhasználóink!

Örömmel szeretnék tájékoztatni Önöket, hogy a 2014. szeptember 11–13.-án megrendezésre kerülő XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferenciján
(8230 Balatonfüred, Széchenyi út 16, Flamingó Wellness és Konferencia Hotel) kiállítóként mi is részt veszünk.

Kollégáink már megérkeztek

és várják az ismerős és egyenlőre még ismeretlen érdeklődőket.

Amennyiben ideje engedi, kérjük keresse fel standunkat, találkozzon személyesen is kollégáinkkal. Várjuk kérdéseit, tapasztalatait, észrevételeit. Nézze meg a legújabb fejlesztéseinket!


Várjuk Önt standunkon!
infomIx csapata


vargas Offline
#90 Hozzászólás : 2015. május 12. 13:12:07(UTC)
Idézet
vargas

Rang: Veterán (Szint 20 - Max)

Csatlakozott: 2008.10.10.(UTC)
Hozzászólások: 2 207
Helység: Csobánka

Adott köszönetek: 92
Kapott köszönetek: 647 esetben, 491 hozzászólásban
Újabb egy év elteltével még mindig Magyarország legmegbízhatóbb cégei között az infomix!AAA – Highest Creditworthiness - AAA (tripla A) minősítéssel Magyarországon csupán a cégek 0,63 %-a rendelkezik.Varga Sándor
Gyors válasz Gyors válasz megjelenítése
A témát böngésző felhasználók
Vendég
4 Oldalak<1234>
Hozzászólás
Ugrás fórumra  
Ön nem hozhat létre új témákat ebben a fórumban.
Ön válaszolhat e fórum témáira.
Ön törölheti saját hozzászólásait.
Ön szerkesztheti saját hozzászólásait.
Ön nem indíthat szavazást ebben a fórumban.
Ön szavazhat ebben a fórumban.